Słowo na 25 niedzielę zwykłą

EWANGELIA
Mk 9, 30-37

Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».
 
Trudne słowa padają dzisiaj w Ewangelii. Sytuacja uczniów w jakiej się znaleźli może być nam bardzo bliska. Każdy ma w sercu pragnienie, by odegrać jakąś ważną rolę, by być kimś we własnych oczach. Czasami chcemy to udowadniać innym przez słowne przechwałki, czasami mogą to być nawet kłótnie na temat, kto jest ważniejszy, kto więcej zrobił.... etc. 
Dobra wiadomość jest taka, że Jezus rozumie nas i w tych naszych rywalizacyjnych wątkach. Domaga się jednak zmiany myślenia. Jezus zaprasza do zupełnie innego patrzenia na siebie nawzajem. Zachęca nas do przyjęcia postawy służby, uniżenie, wzajemnego pomagania sobie i bezinteresowności. 
Z Jego mocą to jest możliwe. Słowo Jezusa wolno zmienia nasze serce i uzdalnia nas do takich postaw. Spróbuj coś zrobić bezinteresownie, tak po prostu dla drugiego, a może smak wolności będzie zachętą by robić to częściej ?
Wolność od rywalizacji jest naprawdę cudownym smakiem, a jeszcze z tą świadomością, że oprócz wolności można mieć radość, że i na miłość Bożą nie musisz niczym zapracować. 
Dla Jezusa ten jest wielki, kto umie służyć.
Św. Józefie Kalasancjuszu i Matko Paulo módlcie się za nami !

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013