Zesłanie Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty!

Dziś Kościoł woła o Ducha Świętego. Tak bardzo potrzebujemy Jego mocy. Jeśli pragniemy życia w obfitości i pełnego wolności dzieci Bożych bez pomocy Ducha Świętego nic z tego nie będzie. Jego Dary i owoce pomagają nam doświadczać smaku życia. Duch Święty doprowadza do Prawdy, a Ona wyzwala. Tak naprawdę w życiu bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy nawet w stanie zawołać do Boga - Ojcze.

Tajemnica Zmartwychwstania dopełnia się dzisiaj. Niech dopełni się i w moim życiu. Dlatego wołam:

"O Stworzycielu Duchu przyjdź...Tyś zdrój żywym, miłość, ognia żar. Światłem rozjaśnij naszą myśl. I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej". 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013