Niedziela Miłosierdzia

Przeżywane w tym czasie tajemnice naszej wiary, cała historia naszego zbawienia mają jedno źródło – MIŁOSIERDZIE BOGA.

Piotr nazwie je wielkim, ponieważ to wszystko, czym obdarza nas Bóg jest „dziedzictwem niezniszczalnym i niepokalanym, i niewiędnącym, zachowanym dla nas w niebie” (por. 1 P 1, 4).
Daru życia wiecznego, które przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam Jezus, Syn Boży nie da się porównać z niczym innym. Jest to dar życia pełnią, w miłości i pokoju, dar życia w przyjaźni z Tym, który kocha nas jak nikt.  

Czytanie, które Kościół podaje nam do rozważenia w niedzielę, zwaną Niedzielą Miłosierdzia bardzo mocno podkreślają często pomijany aspekt miłosierdzia Boga. Słowo miłosierdzie kojarzy nam się raczej z czymś, co ma wydźwięk negatywny – rozumiemy miłosierdzie jako przebaczenie słabości, uwolnienie z grzechu. Tymczasem Bóg nie tylko chce nas uwolnić od tego, co nas obciąża, ale także a może – przede wszystkim chce nas wywyższyć, podnieść, napełnić tym, co dobre i piękne. Ten, który jest Dawcą życia, chce nas obdarzyć pełnią i szczęściem; Ten, który jest Miłośnikiem piękna chce uczynić nas pięknymi; Ten, który jedynie jest dobry daje nam swój pokój. 


Nie jest więc przypadkiem, że w dzień taki jak dziś świętujemy kanonizację dwóch wyjątkowych papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II – papieży, którzy słynęli ze swej dobroci i ludzkiego ciepła, którzy  zwracali się z miłością ku człowiekowi. Dlatego możemy uczyć się od nich, co znaczy być miłosiernym, jak miłosierny jest nasz Ojciec niebieski. 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013