Formacja

Jak wzrastamy?

NASZA FORMACJA - Jak wzrastamy?

Przyoblekliście się w nowego człowieka, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu Tego, który go stworzył ( Kol 3, 10)

Zjednoczone we wspólnocie wiary miłością daną nam przez Ojca i powołaniem kalasantyńskim oraz naśladując sposób życia, jaki Chrystus prowadził z uczniami, a pierwszy Kościół zachowywał z Maryją, stajemy się w szczególny sposób znakiem nadziei przyszłego Królestwa i braterskiej jedności między ludźmi (Konstytucje, pkt 24)

 

Proces formacji kadydatek
odbywa się na trzech etapach:
przednowicjat, nowicjat i juniorat,
i zmierza,
by w środowisku wspólnoty pijarskiej
dziewczęta doszły do rozeznania swojego powołania
i stopniowo w nim dojrzewały
(Konstytucje, pkt 91)

Czytaj więcej: Jak wzrastamy?

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013