Radość naszych Braci Pijarów

W pijarskie święto Najświętszego Imienia Maryi, 12 września 2019 r. w Rzeszowie trzech nowicjuszy złożyło swoje pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz szczególnej troski o wychowanie dzieci i młodzież. Uroczystej mszy świętej przewodniczył o. Mateusz Pindelski - Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów. Wśród licznie zgromadzonych gości byli m. in. o. Miguel Giráldez - Asystent Generalny na Europę, kapłani z rodzinnych parafii neoprofesów, pijarzy z wielu placówek, Ksiądz Rektor Seminarium Rzeszowskiego oraz kapłani i świeccy wykładowcy, współpracujący z nowicjatem.

 

Dzień wcześniej, 11 września, została poświęcona nowo wybudowana Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów, która jest pierwszym etapem nowo budowanego Pijarskiego Kompleksu Edukacyjnego. Uroczystość poświęcenia szkoły i uroczystość złożenia pierwszej profesji nie tylko się uzupełniają, ale tworzą nierozdzielną całość. Dzięki nowym pijarom zapuszczamy korzenie, a dzięki nowej szkole możemy wypełniać nasz pijarski charyzmat - mówił Ojciec Prowincjał podczas swojej homilii.

za: pijarzy.pl

Oczywiście nie zabrakło naszej obecności na obu uroczystościach.

 

 

 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013